Karácsonyi idézetek

Reményt ad embernek, vígaszt koldulóknak,

annak, ki bízik még: fényesül a holnap.

Néma táj, szél pihen, minden mozdulatlan:

hó szitál, gyertya ég, szép éjszaka – csönd van.

Balogh József
Karácsony fényei, jöjjetek,

szívünket békesség töltse meg:

szeretnénk boldognak látszani,

s lehetnénk egymásnak társai.

Balogh József
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,

Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

Angelus Silesius
Éjféli szentmise harangszava várja

azt, aki a lelkét szeretetre tárja.

Nagykendők mozdulnak, s apró lábak lépnek,

sok helyen csendül fel öröm-, s hálaének.

Balogh József
Lobogjon csak tovább

gyertyáinknak lángja:

Emberi melegség,

köszönts a világra!

Devecsery László
Megmaradjon bennünk

karácsonynak fénye,

szent örömben éljen

világ minden népe!

Devecsery László
Karácsonyi csengő vagyok,

Csilingelek az ágon,

Örüljetek, megérkezett

Télországból a karácsony.

Donászy Magda
Álmodik a fenyőfácska

odakinn az erdőn.

Ragyogó lesz a ruhája,

ha az ünnep eljön.

Fésüs Éva
Otthon ma csilingel a csengő,

Otthon ma rózsás gyerekarcok

Izgalmas csendben várnak valakit.

Ajkuk mosolya édesen nevet,

Szemükben az ég színe derengő,

Otthon ma csilingel a csengő…

Sándor Dénes
Rólad szól már régen minden szó,

a szívem mélyén tőled hull csak hó.

Az ünnepem vagy már, kit vártam rég,

ajándéknak szíved, hidd el, épp elég.

Téged, csak ez, amit kérek!

Semmi más nem kell, csak veled egy élet.

Zsédenyi Adrienn
Otthon ma csilingel a csengő,

Otthon ma széttárul az ajtó,

Otthon ma tündöklik a gyertya

S fényárban úsznak mind a bútorok,

S én itten messze, szent karácsony este

Ezer emléket csendben átölelve

Halkan dalolok.

Sándor Dénes
Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!
Szilágyi Domokos
Minden szívből szóló karácsonyi énekben,

A kandalló ropogásában és melegében,

Az ünnepi ebéd közben,

A beszélgetésben és nevetésben,

Minden képeslapban amit egy barát, vagy a család küldött,

Minden, amit ebből meghallunk,

és ami elgondolkodtat bennünket,

az maga a szeretet.

Noreen Braman
Kik messze voltak, most mind összejönnek

a percet édes szóval ütni el,

amíg a tél a megfagyott mezőket

karcolja éles, kék jégkörmivel.

Kosztolányi Dezső
Karácsonyi ajándék ötleteim:

az ellenségednek megbocsátás,

az ellenfelednek türelem,

a barátodnak szeretet,

a partnerednek szívesség,

mindenkinek jóindulat,

minden gyermeknek egy jó példa,

magadnak tisztelet.

Oren Arnold
Havat terel a szél az erdőn,

mint pehely-nyájat pásztora,

s néhány fenyő már érzi sejtőn,

miként lesz áldott-fényű fa,

és hallgatózik. Szűz utakra

feszül sok ága, tűzhegye –

szelet fog – készül, nő magasba,

az egyetlen szent éj fele.

Rainer Maria Rilke
Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot.
Sri Chinmoy
Fedő alatt leves ázik,

jön az angyalhajas alkony,

s a Karácsony lehintázik

faggyúszagú fenyőgallyon.

Csukás István
Ahány csengő: csendüljön,

ahány gyerek: örüljön,

ahány gyertya: mind égjen,

karácsonyi szépségben.

Csanádi Imre
Az ember sosem tudja, mi is az a karácsony, amíg egy idegen országban el nem veszíti.
Ernest Hemingway
Küldj szeretetet mindenfelé,

Északra, délre, keletre, nyugatra.

Csodálatos perceket élhetsz majd át:

Tapasztald meg, milyen a világmindenség

Abszolút középpontjában lenni.

Stefanie Dowrick
Karácsonyra kalácsot is sütnek,

nincsen ennél izgalmasabb ünnep!

Ajándékot én is készítettem,

amíg készült, majdnem tündér lettem.

Fésüs Éva
Édesebben szól a harang

szent Karácsony éjszakáján,

békességről szól az ének

az angyalok kicsi száján.

Friedrich Wilhelm Kritzinger
A szeretetnél nincs nagyobb erő,

Ez minden évben egyszer érthető.

Ha ez az igazság,

Legyen hát világosság!

Mért nem, ó, miért nem –

én csak azt nem értem, –

Mért nincs minden áldott nap karácsony?

Bródy János
A szeretet akkor él, ha minden nap igaz,

néhány szép pillanat az évekre nem vigasz.

Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát,

de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább!

Berkes Gábor
Eljön a tél

és lesz tán fehér Karácsonyunk,

ami elfeledteti,

hogy annyi figyelem mellett még mi is hibázhatunk.

Pierrot
Fújhat bármiféle szél, válhat gonosszá a tél, az este békét igér.

Lassan itt a pillanat, talán ma felenged a fagy az összes jég szív alatt.

Kinn a hóesés minden lábnyomot befed, ahogy a hit a sok sebet,

És a fák felett valahol ott lebeg a halk csengőszó.

Berkes Gábor
Nézem, ahogy az est leszáll az ablakom előtt,

Ezüstbe és fehérbe öltözik a Föld.

Álmaink és bűneink, jó és rossz tetteink

Ma hó takarja.

Horváth Attila
A világ bármely részén élsz, és bárki vagy,

Szeretném, hogy légy ma este egy kicsit boldogabb.

Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,

Ahogyan én neked.

Horváth Attila
Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál

Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,

Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,

Békés karácsonyt mindenkinek!

Horváth Attila
Megjött a december,

és itt van a karácsony,

hópelyhek szálldosnak

puhán, varjúszárnyon.

Sipos Júlia
Karácsonyfa. Karácsony!

Aranydió zöld ágon.

Csillagszóró, gyertyafény

ég a fenyő ünnepén.

Donászy Magda
Azt mondják holnap lesz karácsony

Tornyos fenyőfám fölcicomázom

csillaggal angyalhaj-felhőkkel,

tutipán-szívű csengőkkel

s alárakom a kerék Földet,

ajándékként ígért jövőnket,

kicsomagolt vad álmainkat,

értünk vérző hatottainkat,

lemondásaink jaj-nyugalmát,

mint horpadt, sápadt aranyalmát.

Csoóri Sándor
Üzenget a tájnak a tél,

közeleg a kegyes Karácsony.

Az utolsó megtűrt levél

első cicomája a fákon.

Fácánok, őzek, kósza nyulak

ámuldoznak avítt csodákon:

Békével töltözik a völgy,

csönd gyűlik földünkre, bársony,

egyszer csak, egyszer, angyalok

szállnak alá zizegő szárnyon,

Fehér lesz, fehér lesz, minden fehér,

kivirágzik minden madárnyom.

Csanádi Imre
Karácsony van. Mint valaha.

De valami szívemben csörren.

Ránézek. És már sehova.

Előttem, mögöttem, köröttem

felemelt karral áll a fa.

Bella István
Karácsony este van.

Manók és mókusok csöngetyűznek ezüst dióval.

te itt állsz álmaim között diszítve

aranyozott útravalóval.

Ágh István
Burkolózz barna kabátba,

de ha hó jön, vedd föl a zöldet

öltözködj havazásba,

a havak, mint fára ömölnek,

nem kopsz ágra,

de karácsonyfára,

csöndíts, lehelj rám örökzöldet!

Ágh István
Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,

csillogtassátok kedvetek,

legyetek újra gyermekek,

hogy emberek lehessetek!

Wass Albert
Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
Márai Sándor
Néha a legapróbb családi hagyományok szülik a legdrágább emléket.
Nicole Wise
Hópárnás nagy fenyők alatt

üljünk le a törpék közé,

burkolózzunk a hallgatásba

s húnyjuk le félig a szemünket.

Dsida Jenő
Karácsonykor az embernek még otthon is honvágya van.
Carol Nelson
Nől a dér, álom jár,

hó kering az ág közt.

Karácsonynak ünnepe

lépeget a fák közt.

Weöres Sándor
Egy város tíz után szobája ablakából

úgy bámulja merő szemmel a holdvilág

ezüst gyertyáival díszített éjszakát

mint szegény kisgyerek, ki az ablakon át

nézi, vacogva a fagytól s vágyakozástól,

a gazdagok csodás, meleg karácsonyát.

Somlyó György
A tél, mint egy öreg anyóka,

jön, zsémbel. Megáll a folyóka.

Megállt a vándor is. Varnyú szállott messze.

Majd falu következett. Halkan bekopogott

ajtaján egy háznak. S benn már a szent este

fényében fogadták. Kapott kalácsot, bort…

S kinn a csillagokra lompos kutya csaholt.

Sinka István
A szegények dödörésznek lágyan,

sültjükön fenyőfa hajlik át

viasz serceg, a küszöb havában

angyal-térdhez bújnak a kutyák.

Kalász Márton
Egy bizonyos idő után

akárhány karácsonyfát láthatsz,

mindig csak egyet látsz

s a többi csak a látszat.

Gyurkovics Tibor
Fényben rezeg a fenyő.

Lobognak a gyertyák.

Ünnep van ma, Karácsony

látogatott hozzánk.

Gazdag Erzsi
Jó gyermekek mind örülnek,

kályha mellett körben ülnek,

aranymese, áhitat

minden szívet átitat.

Dsida Jenő
Karácsony közeleg.

Én állok itt az ablakom előtt,

nézem a halkan pihéző havat,

s egy kis bokrétás, száradó fenyőt törögetek.

Dsida Jenő
Ma szívem is van,

Meg-megdobban a kabátom alatt

és csilingeli ezer kis csengő:

Karácsony közeleg!

Dsida Jenő
karácsonyi idézetek › Szerző: Esküvői DJ