Idézetek Anyák napjára

Édesanyám, köszöntelek
most e meghitt ünnepen,
azt kívánom most és mindig,
mindig maradj meg nekem.
Devecsery László
Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem,
És hogy az én jó anyámat felnevelted nékem.
Donászy Magda
A lelke lelkem! Ő mind nékem adta
Mi benne szín, fény. Én áldom miatta
És el nem sírt könnyűit dalba sírom
És el nem mondott bánatát megírom!
Juhász Gyula
Anyám, fölnézek a te homlokodra,
Hol a dicsőség koszorúja helyett
Nehéz robotnak ráncait találom,
És fölteszem rá büszke áhítattal
Ujjongó dallal minden szál virágom!
Juhász Gyula
Nem hagylak el sohasem te legelső
asszony a földön, a gyermeked itt van,
hogy védjen örökre és az időn túl
fölrakja fejedre fényes koszorúdat.
Kosztolányi Dezső
Láttátok-e arcát és kék szeme tündérfényét a sötétbe,
ha rémeket űzve hozzám suhogott a gyermekszoba mélyén,
s ágyamra hajolva körülötte csönd lett, fény lett körülötte?
Kosztolányi Dezső
Az anya küzd a világ közepén,
Szeme aggódón csügg gyermekén.
Várnai Zseni
Az anyai szív megérzi, ki milyen ember, mikor a gyermekéhez nyúlnak.
Gárdonyi Géza
A fának nem fáj, ha letörik a virágát, ó, de az anyai szívet fájdalomból gyúrta a Teremtő!
Gárdonyi Géza
Te adtál nekem életet, és ami még fontosabb, leckéket arra, hogyan kell élni. Te vagy minden jónak a forrása, amit elértem életem során. Mami, köszönetet mondok mindazért, ami vagy, és ami én vagyok.
David L. Weatherford
Nem az a leghatalmasabb, akinek a legtöbb öldöklő fegyvere van, az sem, akinek legnagyobb a kincse, gazdagsága, hanem az a lehatalmasabb, aki embert szül a világra.
Szakály Dezső
Ha a gyökerét föl lehetne fedni minden nemes érzésnek, minden jeles és nagyszerű tettnek, amelyekre büszkék vagyunk: csaknem mindig az édesanyai szívhez jutnánk el.
Edmondo De Amicis
Anyámnak köszönhetek mindent, ami vagyok.
Augustinus
Minden halandó. Az öröklét csak az anyáknak adatott meg.
Babel Isak
Egyetlen nyelv sem tudja kifejezni az anyai szeretet hatalmát, szépségét és hősiességét.
Frédéric Chopin
Az anyai szív a gyermek tanterme.
Henry Ward Beecher
Édesanyám, lelkem,
bekopogok nálad,
Szívemben a hála
forrón beléd árad.
Annyi áldozatra
sose voltam méltó,
Hogy azt megköszönjem,
Amit értem tettél:
Nincsen olyan szép szó.
Pető Csaba
Sosem tudom meghálálni,
Azt a sok jót, amit értem tettél,
Azt a sok-sok szeretetet,
Gyöngédséget, amíg felneveltél.
Strucz József
Az én anyámnak, hogyha szárnya volna,
Lehozna nékem minden csillagot:
Az én anyám a megtestesült jóság,
S én hozzá néha mégis rossz vagyok.
Erdélyi Mihály
Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataidban. Egy anya mindig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért.
Sophia Loren
Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. A fényt nem lehet megvilágítani.
Szabó Magda
Arany betűvel van írva,
Anyák napja nékem.
Még a nap is szebben ragyog
Ilyenkor az égen.
Szabó Bogár Erzsébet
Anya kezét fogni jó:
hogyha hull a hó,
Egy szavára elkerül
minden hógolyó.
Kék köténye az öböl,
Én meg a hajó:
Hajózik a képzelet,
Alszik a hajó.
Károlyi Amy
Megvan az az egy szó,
Amire úgy vágytam:
“Édesanyám!” – ebben
Mindent megtaláltam!
N. Vorák József
Van-e varázslatosabb
szépség a világon,
mint egy fiatal anya,
akinek szép gyermek
simul karjához.
Ivan Szergejevics Turgenyev
Az anyákban van valami, ami alatta marad és fölébe emelkedik a józan észnek. Az anyának ösztöne van! A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan akarata él benne, az vezérli tetteit.
Victor Hugo
Csak látni akartalak,
anyu, fényes csillag,
látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.
Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged.
Nadányi Zoltán
Ó, ha csillag volnék, kerek égen,
csorogna a földre sárga fényem
jaj, de onnan vissza sose járnék,
anyám nélkül mindig sírdogálnék.
Weöres Sándor
Amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár,
májusban a szép virág:
annyi áldás szálljon rád.
magyar népköltés
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot váltanak;
egyetlen halott sincs közülük;
fiatalok, mint az idő.
Újra születnek minden gyerekkel;
megöletnek minden halottal
harmadnapra föltámadnak, mire virradna.
Ratkó József
Ebben a világban nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat nagy szeretettel.
Teréz anya